adj.

ՏԽՐԱՏԵՍԱԿ ՏԽՐԱՏԵՍԻԼ. Տխուր տեսակաւ կամ տեսալեամբ. տխուր. տխրական. թխատեսիլ. մթին. նսեմ.

Տխրատեսակ մրով։ Տխրատեսակ երփնիւ։ Տխրատեսակ խաւար տրտմութեան. (Նար. ՟Լ՟Դ. ՟Ղ՟Գ։ Ճ. ՟Ը.։)

Փարատեսցո՛ւք ի մէնջ զգիշեր տխրատեսիլ մեղաց։ Ոչ եկն լուծանել զթերութիւն տխրատեսիլ ստուերին. (Խոսր.։ Շ. մտթ.։)