adj.

heard throughout the universe.

adj.

Լսելի ընդ տիեզերս. աշխարհալուր.

Գաբրիէլ հնչեցուցանէ զտիեզերալուր զբարբառ փողոյն. (Շար.։)

Անդուլ գոչմամբ մշտնջենաւորապէս հնչեալ պատմեսցի տիեզերալուր համբաւ գովելի գործոցն եստուծոյ. (Նար. խչ.։)

Նահատակին գրիգորի (լուս), տիեզերալուր վկայի. (Միխ. ասոր.։)