s.

specification, qualification, formation.

s.

εἱδοποιΐα efformatio. Տեսակագործելն. եւ տեսակագործեալ իրք. կատարողութիւն. կատարելութիւն.

Որքան ինչ բարւովն՝ անտեսակացն է գերունակականի տեսակագործութեան. (Դիոն. ածայ.։)

Տեսակ ասի (յիսուս) յանտեսակսն՝ որպէս յանմարմինսն, որպէս ամենայն տեսակագործութեան արարչագործ, եւ պետ ամենայն տեսակի. (Մաքս. ի դիոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տեսակագործութիւն տեսակագործութիւնք
accusatif տեսակագործութիւն տեսակագործութիւնս
génitif տեսակագործութեան տեսակագործութեանց
locatif տեսակագործութեան տեսակագործութիւնս
datif տեսակագործութեան տեսակագործութեանց
ablatif տեսակագործութենէ տեսակագործութեանց
instrumental տեսակագործութեամբ տեսակագործութեամբք