va.

to harrow.

ն.

Տափանել. հարթել զանդս տափանաւ, որ է բահաձեւ կամ վանդակաձեւ երկաթի ժանեօք.

Եթէ զերկիրն պատառելով թողուն, եւ չտափիցեն. (Ոսկ. ՟բ. թես.։)

Երբ փորչով զգուղձքն մանրէ, եւ զսերմն ծածկէ, նա այն է լաւ. եւ թէ ոչ՝ նա լծօք վաստհակելն ի հետ՝ անճարողացն ճար է, եւ ի հետ տափելն անհնար պիտին. (Վստկ. ՟Լ՟Գ։)