adv.

in an elementary state or form, elementally, rudimentally;
materially.

Other definitions containing this entry

Տարրապէս

cf. Տարրաբար.


Voir tout

adv.

στοιχειωδῶς per elementa, simpliciter. Նիւթապէս. զգալապէս. պարզապէս. մանրամասնաբար. Այսքանւոյ զարդուս եւ ընդ սորայն մասանց տարրաբար առ ամենայն գոյութիւն առաջի արկելոց. (Նիւս. կազմ. ՟Դ։)

Զոր լեզուով ազդմամբ՝ լսելեաց մատուցանէ զբանն, զնոյն սա տարրաբար տեսանելեաց առաջի դնէ. (Յհ. իմ. ատ.։)

Տարերք անուանին, տարրաբար խառնին. (Գանձ.։)