adj.

Անշնորհ. անշուք. անախորժ. տձեւ։ Իսկ ի բառս Գաղիան. դնի որպէս յն. անակար. իմա՛ անաղաբիդօ՛ս. անսիրելի. եւ կմբիլ. այն, է գա՛մբիլօս, կոր, սապատողն։