ՏԱԿՌԻ. ՏԱԿՌԻՃ կամ ՏԱԿՌԻՉ. (առաւել ռմկ) Տակք արմատոց, որպէս սոխ եւ մանրաթել. ստորին փունջ. մազմզուկք.

Նեղութիւն հասոյց տակռեաց եւ արմատոց ծառոց եւ բանջարոց. (Վրդն. օրին.։)

Արեգական ջերմութիւնն այրէ զանտառացն տակռիճքն։ Ի ձեանէ զօրանան տակռիճքն. բուսոց։ Չէ՛ պարտ ի վերայ տակռ չոյն ածել զաղբն, զի չորցնէ զտակռիճքն. (Վստկ.։)