որ ի Հին բռ. մեկնի՝ Ծանրակիցք, տե՛ս ըստ ուղիղ գրչութեան ԽՍՏԱԲԵՌՈՒՆՔ։