adj.

proud by nature, harsh, haughty.

adj.

Վէս բարուք. բարձրավիզ. վզանուտ.

Ու՞ր իցեն վիսաբարոյ հպարտքն, որք իբրեւ զգոռոզս ճոխանան մեծամտութեամբ եւ թշնամանօք. (Սարկ. քհ.։)