adj.

dragon-voiced.

adj. adv.

Ունօղ կամ ունելով զձայն վիշապի. շչմամբ հանգոյն օձի.

Վիշապաձայն որոտալով, գազանաբար գոչելով. (Եղիշ. ՟Բ։)

Եւ գոչէին վիշապաձայն, եւ բեկանէին առիւծաբար։ Զվիշապաձայն գոչմունսն. (Արծր. ՟Գ. 4։ եւ ՟Դ. 2։)