bot. s.

dragon's-head, dracocephalum.

adj.

dragonheaded;

adj.

Որոյ գլուխն ունի զնմանութիւն ինչ վիշապի, եւ Նմանեալն վիշապաց չարութեամբ.

Նշանակս եւ դրօշս դաղմատականս, եւ վիշապագլուխ փողս. (Թղթ. դաշ.։)

Որք զդրօշսն եւ զվիշապագլուխսն կրեն. (Մխ. դտ.։)

Ա՛յլ (կամ այր) վիշապագլուխ երեւեցաւ նեստոր անուն. (Կանոն.։)

Վիշապագլուխն այն՝ որ առ զաքայ (այսինքն բռնաւորն՝ որ էառ զաքքէ քաղաք), դիմեաց ի դարանէ իւրմէ ահագին շչմամբ. (Երզն. քեր. յիշատ.։)