adj.

of six days;

s.

hexameron.

adj. s.

ἐξαήμερον sex dierum, opus sex dierum, hexaemeron. Պարունակօղ զվեց աւուրս. որպէս միջոց կամ ճառ եւ մեկնութիւն անցից աւուրց վեցից արարչութեան աշխարհի.

Զպատմութիւն երկրորդեաց ի վերայ վեցօրեայ ժամանակին. (Եփր. ծն.։)

Վասն վեցօրեայ աւուրց արարչութեան։ Վասն վեցօրեայ արարչութեան։ Լինելութիւն ի վեցօրէին. (Վեցօր. ՟Ա. Ոսկիփոր.։ Փիլ. լին. ՟Ա. 19։)

Է նորա գիրք եւ վասն վեցօրեայ աւուրցն։ Վասն վեցօրեայ ծննդոց. (Եւս. պտմ. ՟Ե. 13։ ՟Զ. 21։)

Գրեաց եւ զվեցօրեայ գիրսն։ Թերւոյն (ճառի) վեցօրէին։ Զայս եւ մեծն բասիլիոս ի վեցօրէին իւրում հաւաստաբար ասէ. (Հ=Յ. յնվր. ՟Ա.։ Նիւս. կազմ. ՟Ա։ Մաքս. ի դիոն.։)