vn.

to mount, to go up step by step, gradually.

չ.

ՎԵՐՈՏՆԵԼ. Ոտն առ ոտն ի վեր ելանել. զոտս ամբառնալ ի գնալ ի վեր.

Ի ստորուստ վերոտնելով՝ երթալ հասանել մինչեւ ի թագաւորական գահոյսն. (Յհ. իմ. ատ.։)