s.

որպէս յն. ὐπερασπιστής propugnator, defensor. Վահանակ ի վերայ այլոց զինուց. ծածկոյթ. վարապանակ. եւ Հովանի. պաշտպան.

Վերավահանակ իմ, զի եղեւ ի վերայ ամենայն զինուց առաքինութեան. (Վրդն. սղ.։)