s.

Յինքն առնուլն զմերս՝ որպէս ի մարդեղութեան. եւ Որպիսի եւ է ի վեր առումն, կամ եռացումն.

Անդրանիկ բա՛նն հօրէ՝ վերառութեամբ ի կուսին բնակեցաւ. (Համամ առակ.) (որպէս լտ. assumptione humanitatis ).

Շիջուցանէ զբորբոքումն հրացեալ վերառութեան. (Մագ. ՟Ձ՟Դ.) (որպէս յն. լտ. ζέσις fervor, bullitio ).

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վերառութիւն վերառութիւնք
accusatif վերառութիւն վերառութիւնս
génitif վերառութեան վերառութեանց
locatif վերառութեան վերառութիւնս
datif վերառութեան վերառութեանց
ablatif վերառութենէ վերառութեանց
instrumental վերառութեամբ վերառութեամբք