ն.

ՎԵՐԱԳՈՎԵԼ. Կրկին գովել. մեծաձայն դրուատել՝ հռչակել.

Իբրեւ մայր՝ որդւով գովեալ, եւ իբրեւ կոյս՝ ծննդեամբ վերագովեալ. (Ճ. ՟Գ.։)

Դաւիթ վերագովեալն. (Կլիմաք.։)