ձ.

ՎԵՐԱԲԱԽԻԼ. Բախիլ. շարժլիլ. հարստահարիլ կամ խրտչել.

Այնքան փափկերախ, իբրեւ ոչինչ վերաբախիլ ի ձայնէ ճնշողին զնա հնազանդեցուցանել. (Գեննանդ.։)