adv.

Ի ՎԱՂԵԱՑ ՀԵՏԷ կամ ՎԱՂԷՑ ԵՒՍ. Ռամկականն բառիս Ի վաղուց կամ ի նախնեաց հետէ. վաղու եւս. շատոնց. չօգտան.

Որ գիտէին զիրս պատերազմին ի վաղեաց հետէ։ Եթէ հողմով ջուր դադարէր, վաղէց եւս արդեօք ցամաքեալ էին ծովք. (Վրդն. ծն.։)