ԶԵՏՎԱԶԵՂ կամ ԶԵՏ ՎԱԶԵՂ. Բառ անստոյգ, որպէս Արշաւանք. վազք.

Եւ զետվազեղ առեալ (ա՛յլ ձ. (եւ վազ առեալ) դառնայր ի վերայ բագրեւանդայ. Լաստ. ՟Ա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զետվազեղ առնում

Voir tout