adj.

Սրահակաձեւ ձեղուամբ. գմբեթայարկ.

Սկսաւ շինել զտունն աղօթարան ութանկիւնի՝ սրահաձեղուն ձեւով, որ մինչեւ ցայժմ կոչի գումբէթաեւձ. (Ճ. ՟Գ.։)