s.

սերմն առնուլն. սաղմնառութիւն. յղութիւն.

Մարմնոյս մեր նկարումն ... ի սերմնառութեանն սերմանք իբրու ի պարտէզս ի միում տեղւոջ պարառեալ. (Մագ. ՟Ժ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սերմնառութիւն սերմնառութիւնք
accusatif սերմնառութիւն սերմնառութիւնս
génitif սերմնառութեան սերմնառութեանց
locatif սերմնառութեան սերմնառութիւնս
datif սերմնառութեան սերմնառութեանց
ablatif սերմնառութենէ սերմնառութեանց
instrumental սերմնառութեամբ սերմնառութեամբք