s.

ՍԱՅԻՏ կամ ՍԱՅՏՈՆ կամ ՍԱՏՈՆ. Նոյն եւ յն. լտ. σάτον satum. եբր. սէյա. Մար եւ Գրիւ.

Սայտին խեցեղէն է, չափ իբրեւ քսեստաց։ Չափ ՟Ծ քսեստի լինի մարժի. եւ ըստ հելլենականի սայտոն կոչի, զոր կոչեն չափ հնձանի. (Անան. չափ եւ կշռ.։)