s.

wood, forest, grove.

Other definitions containing this entry

Հրապուրիչ

cf. Հրապուրական.


Voir tout

cf. ՊՐԱԿ, ըստ որում Անտառ.

Ի սակաւ անտառակին՝ ի հացուտ պուրակին. (Բուզ. ՟Գ. 14։)

Զպուրակս յոքունց անտառաց շամբից եղեգանց ի հատուածս գոյութեանց գրչաց կազմեցից. (Նար. ՟Թ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եղեգնապուրակ, աց

Հրապուրական

Յապուրակի

Շահպուրակ

Պուրակացիր

Voir tout