adv.

ποιητικῶς poetice. Իբրեւ զպուետիկոս. քերթողաբար.

Գրեցից քեզ թուղթ՝ ելլենական հանճարով, ոչ պարզաբար, այլ պուետիկոսաբար։ Արասցեն ստեղծումն բանի՝ պուետիկոսաբար. (Մագ. ՟Ե. եւ Մագ. քեր.։)