s.

comprehension, containing, embracing;
syllepsis;
party, assembly;
— առաքինութեանց, the union of all the virtues.

s.

περίληψις, σύλληψις comprehensop, complexio, -xus. Բովանդակութիւն. պարագրելն. պարունակումն. ծայրալիր լրումն.

Սիրողք զեկուցման բոլոր պարառութեան բարւոյ. (Պիտ.։)

Կենարարն զմշտնջենաւոր կենդանութիւն նշնակէ, եւ երանեալն՝ զամենայն բարեաց պարառութիւն, որ յատուկ է Աստուծոյ. (Խոսր.։)

Ամենայն բոլոր բարեացն պարառութեամբ պատարուն. (Մագ. ՟Ծ՟Դ։)

Երանութիւնն պարառութիւն է ամենայն բարեաց. (Շ. մտթ.։ եւ Սարգ. ստէպ։)

ՊԱՐԱՌՈՒԹԻՒՆ. Շրջան կամ բոլորումն (տարւոյ).

Ըստ շրջագայութեան ճախարակեալ փայտի ... այստէս եւ ինձ իմասցին տօնք տարեկանք՝ պարառութիւնք տարւոյ։ Պսակըս քաղցրութեան՝ ամիս (այսինքն տարւոյս) եկեալ պարառութեան. (Մագ. ՟Թ. եւ Մագ. ոտ. խչ.։)

ՊԱՐԱՌՈՒԹԻՒՆ. Պարաւորութիւն. համախումբ պարակցութիւն.

Փոխանակ քեռն ահարոնի մերն մարիամ եւ կոյս բախեալ զթմբուկն յաղթութեան՝ պարառութեամբ դստերաց եկեղեցւոյ. (Կամրջ.։)

ՊԱՐԱՌՈՒԹԻՒՆ. Բաղառութիւն կամ փաղառութիւն. ի միասին առումն ձայնաւոր եւ բաղաձայն տառից.

Փաղառութիւնն συλλαβή է իսկապէս պարառութիւն σύλληψις ձայնորդաց ձայնաւորաւ, կամ ձայնաւորօք. (Թր. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պարառութիւն պարառութիւնք
accusatif պարառութիւն պարառութիւնս
génitif պարառութեան պարառութեանց
locatif պարառութեան պարառութիւնս
datif պարառութեան պարառութեանց
ablatif պարառութենէ պարառութեանց
instrumental պարառութեամբ պարառութեամբք