adj.

Որ ինչ անկ է պատմողի եւ պատմութեան. վիպասանական.

Խնդրեալ զպատմողական գիրսն Հայոց։ Եւ մեք զպատմողականին համառօտաբար յառաջ վարեսցուք համառօտութիւն. (Արծր. ՟Բ. 2։ եւ ՟Գ. 12։)

Զտէր Ներսէս, զորոյ բուռն եհար բանս պատմողական. (Ժող. հռոմկլ.։)