adv.

Պատմելով.

Ոչ զնոսա նախատելով թշնամանէ, այլ միայն պատմողաբար ասէ. (Ոսկ. գծ.։)

Եւ որպէս Մեկնաբար. διηγηματικῶς explicite, explicatius.

Պատմողաբար ճառելն. (Կիւրղ. գանձ.։)