adj.

experienced in warfare.

adj.

ἑμπειροπόλεμος belli sive militaris disciplinae peritissimus. Փորձ եւ կիրթ ի պատերազմունս.

Քաջամարտիկ՝ պատերազմափորձ եւ մշտայաղթ բազմութիւնդ. (Պրպմ.։)