s. zool.

gryphus, condor.

s.

γρύψ gryps, gryphus. եբր. ֆէրէս. որ եւ վր. փասքունջի. cf. ԿՈՐՃ.

Արծուի, եւ պասկուճ, եւ գետարծուի. (Ղեւտ. ՟Ժ՟Ա. 13։)

Լինի ի հնդիկս պասկուճ հաւ. (Խոր. աշխարհացոյց.։)