s.

conservatory;
post, post-house;
shelter, refuge, asylum.

s.

Գործի եւ տեղի պահպանութեան. պատսպարան. պահպանական ինչ.

Ոչ ինչ պէտք են քեզ հմայից եւ յուռթաց ... տաս նմա զերրորդութիւնն՝ զմեծութեանն պահպանարան. (Ածաբ. մկրտ.։)

Ամենայն բնութիւն մարդկան ստեղծուածոց՝ պահպանարան ստանան (սուրբ զխաչն). (Ոսկ. մտթ.։)

Որպէս թէ ի մասանցդ քոց կեցուցչաց՝ ի պահպանարան հոգւոյս ծածկութիւն լիով ունիցիմ։ Պահպանարան հանգստեան, հնարք նիրհման, յարմարիչ քնոյ. (Նար. ՟Ձ՟Գ. ՟Ձ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պահպանարան պահպանարանք
accusatif պահպանարան պահպանարանս
génitif պահպանարանի պահպանարանաց
locatif պահպանարանի պահպանարանս
datif պահպանարանի պահպանարանաց
ablatif պահպանարանէ պահպանարանաց
instrumental պահպանարանաւ պահպանարանաւք