adj.

born in a humble village.

adj.

κακόπατρις mala patria ortus. Աննշան գաւառի կամ հայրենեաց ծնունդ.

Ի վերայ կացի ձեր՝ փոքրս ես, եւ չարագաւառեայ. (Առ որս. ՟Ը։)