cf. Չարաբաստ.

Ըստ ժամանակին չարաբախտ (կամ չարաբաստ) զոք լինել, եւ բարեբախտիկ. (Իգն.։)

Վասն չարաբախտիս այսորիկ ընդ երկար հարցափորձութեանց պէտք էին. (Ճ. ՟Ա.։)