cf. Զօշոտութիւն (ուղղ. եւ հյց)

յեղանակաբար զգնացս ոշոտութեան եւ զանլուր խաբէութիւնս դիւական պատրանաց ի գինի առակէ. (Համամ առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ոշոտութիւն ոշոտութիւնք
accusatif ոշոտութիւն ոշոտութիւնս
génitif ոշոտութեան ոշոտութեանց
locatif ոշոտութեան ոշոտութիւնս
datif ոշոտութեան ոշոտութեանց
ablatif ոշոտութենէ ոշոտութեանց
instrumental ոշոտութեամբ ոշոտութեամբք