s.

δυσεντερία fluxus mordax. Թանչ որովայնալուծութեան իբրու ողորկ գրիւք աղեաց.

Գարշութիւն եւ ողորկաղութիւն հոսմամբ որովայնին. (Պղատ. տիմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ողորկաղութիւն ողորկաղութիւնք
accusatif ողորկաղութիւն ողորկաղութիւնս
génitif ողորկաղութեան ողորկաղութեանց
locatif ողորկաղութեան ողորկաղութիւնս
datif ողորկաղութեան ողորկաղութեանց
ablatif ողորկաղութենէ ողորկաղութեանց
instrumental ողորկաղութեամբ ողորկաղութեամբք