adj.

Ծաւալեալ մինչեւ ցոլորտս՝ կամ ոլորտանալով. եւ Ոլորելով յորձանօք եւ փրփրովք.

Ծով ի բարձրակոհակ վրդովմանց, եւ յոլորտածաւալ շարժմանց լռեալ կայ. (Սհկ. կթ. արմաւ.։)