s.

rotation;

fig.

circumlocution, ambages.

s.

Շրջան. եւ դարձուած. պտոյտ. մանուած բանից. եւ Խարդախանք.

Յորում ոչ ամք եւ ոչ ամիսք՝ են թուական, ո՛չ հազարաց շրջապատումըն բիւր անգամ. (Շ. իմ. եղակ.։)

Զի՞նչ պիտոյ էր նմա այս ամենայն շրջապատումն, եւ առակքս. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 18։)

Ոչ եմ ես մոռացեալ զշրջապատումն իրացդ. (Ածազգ. ՟Ժ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շրջապատումն շրջապատմունք
accusatif շրջապատումն շրջապատմունս
génitif շրջապատման շրջապատմանց
locatif շրջապատման շրջապատմունս
datif շրջապատման շրջապատմանց
ablatif շրջապատմանէ շրջապատմանց
instrumental շրջապատմամբ շրջապատմամբք