s.

circuit, ambit, circumference.

Other definitions containing this entry

Շրջաչափութիւն, ութեան

cf. Շրջաչափումն.


Voir tout

s.

ՇՐՋԱՉԱՓՈՒԹԻՒՆ ՇՐՋԱՉԱՓՈՒՄՆ. περίμετρον ambitus. Չափ շրջապատի. շրջանակ.

Բնակեալ, եմք ի կղզւոջ. եւ շրջաչափութիւն (կամ շրջափակութիւն) իւր՝ տարւոյ գնաց. (Պտմ. աղեքս.։)

Սա է, որ ամեն քաղաք պղնձի, որոյ էր շրջաչափումն ասպարիզաց հարիւր եւ քսան. (անդ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շրջաչափումն շրջաչափմունք
accusatif շրջաչափումն շրջաչափմունս
génitif շրջաչափման շրջաչափմանց
locatif շրջաչափման շրջաչափմունս
datif շրջաչափման շրջաչափմանց
ablatif շրջաչափմանէ շրջաչափմանց
instrumental շրջաչափմամբ շրջաչափմամբք