s.

περιαγωγή . Շուրջ ածելն. որպէս խնկարկութիւն.

Քահանայապետականքն անուշահոտ շրջածութեանն։ Մոմեղինօք լուցելովք, եւ շրջածութեամբք անուշահոտ խնկովք. (Դիոն. եկեղ.։ Ճ. ՟Բ.։)

Եւ որպէս Յածումն. երթեւեկ. շրջագայութիւն ջուրց.

Ջուրք աղբիւրանան, քամելով զժանգ եւ զաղութիւն՝ բազում շրջածութեամբ. (Վրդն. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շրջածութիւն շրջածութիւնք
accusatif շրջածութիւն շրջածութիւնս
génitif շրջածութեան շրջածութեանց
locatif շրջածութեան շրջածութիւնս
datif շրջածութեան շրջածութեանց
ablatif շրջածութենէ շրջածութեանց
instrumental շրջածութեամբ շրջածութեամբք