s.

surrounding, enclosure.

s.

περίθεσις, περίθεμα circumpositio, circumdatio. եւ այլն. Շուրջանակի դնելն, դնիլն. շրջափակութիւն. շուրջ պատումն. պահպանութիւն. պաշարումն.

Հայեա՛ ի յանզերծ վտանգիցս շրջադրութիւն։ Որ յայսքանեացս շրջադրութիւն զանակնկալն գիւտ նշանակեցեր։ Սանձարկու լեզուի, շրջադրութիւն շնչոյ, կացուցիչ հագագի։ Իբր զընդարձակ ծոց արարածոց, եւ երկրի՝ արեգականն շրջադրութեան. (Նար. ՟Խ. ՟Կ՟Գ. ՟Զ. եւ Նար. խչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շրջադրութիւն շրջադրութիւնք
accusatif շրջադրութիւն շրջադրութիւնս
génitif շրջադրութեան շրջադրութեանց
locatif շրջադրութեան շրջադրութիւնս
datif շրջադրութեան շրջադրութեանց
ablatif շրջադրութենէ շրջադրութեանց
instrumental շրջադրութեամբ շրջադրութեամբք