va.

to circumscribe.

ն.

περιγράφω, χωριγράφω circumscribo, delineo, noto locum. Ծրագրել շուրջանակի. տեղադրել.

Ալիւր առին, շրջագրեցին զվայրն. (Պտմ. աղեքս.։)