cf. ՇՐՋԱԳԱՅԻԼ, եւ ՇՐՋԱԲԵՐԻԼ.

Ի շրջագայանալն իւրում յառնէ հողմն փոթորկեալ։ Մշտակայ երեւմամբ շրջագայանան (հիւսիսային աստեղք)։ Ի շրջագայանալն երկոցունց (արեգական եւ լուսնի՝) հանապազ տեսանեն զմիմեանս. (Շիր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես շրջագայանամ
դու շրջագայանաս
նա շրջագայանայ
մեք շրջագայանամք
դուք շրջագայանայք
նոքա շրջագայանան
Imparfait
ես շրջագայանայի
դու շրջագայանայիր
նա շրջագայանայր
մեք շրջագայանայաք
դուք շրջագայանայիք
նոքա շրջագայանային
Aoriste
ես շրջագայացայ
դու շրջագայացար
նա շրջագայացաւ
մեք շրջագայացաք
դուք շրջագայացայք
նոքա շրջագայացան
Subjonctif
Présent
ես շրջագայանայցեմ
դու շրջագայանայցես
նա շրջագայանայցէ
մեք շրջագայանայցեմք
դուք շրջագայանայցէք
նոքա շրջագայանայցեն
Aoriste
ես շրջագայացայց
դու շրջագայասցիս
նա շրջագայասցի
մեք շրջագայասցուք
դուք շրջագայասջիք
նոքա շրջագայասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ շրջագայանար
դուք մի՛ շրջագայանայք
Impératif
դու շրջագայացի՛ր
դուք շրջագայացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու շրջագայասջի՛ր
դուք շրջագայասջի՛ք