adv.

κυκλικῶς, κύκλῳ circulariter, circulatim, circulo, per ambages. Իբրու շրջագայ. շրջանաւ. շրջաբերութեամբ.

Շարժիլ ասին աստուածայինքն իմացութիւնք (հրեշտակաց) շրջագայաբար՝ միացեալք անսկզբամբք եւ անվախճանիւքն լուսափայլութեամբք ազնուին եւ բարւոյն։ Անձինք (հոգիք մեր) զբանականն ունին ճանապեւարհորդութեամբ եւ շրջագայաբար առ էիցս ճշմարտութիւն շուրջ գնացիւք. (Դիոն. ածայ.։)

Շրջագայաբար գոյացուցեալ զերկինս գնդատեսակ արարչագործութիւն. (Մաքս. ի դիոն.։)