adj.

περιφερής . Որոյ ձեւն է շրջաբեր. բոլորակաձեւ. պարբերական.

Զձեւն՝ որ է շրջաբերաձեւ, ի գնդատեսակ մարմնոջ զսա կապեցին, զոր այժմ գլուխ անուանեմք. (Պղատ. տիմ.։)