s.

cancer, gangrene.

s.

Բառ ռմկ. իբր Շանցաւ. կամ փողացաւ. եւ կամ Քաղցկեղ.

Եկն կին մի, հարեալ ի մածմին նորա չար վէր, զոր շնոհւոր ցաւ ասեն. եւ չէ շնոհւոր, այլ դժուարաւոր. (Հ. մայ. ՟Դ.։)