vn.

to suspect, to doubt, to be uneasy, embarrassed, perplexed.

ձ.

որ եւ ՇՄՈՐԻԼ. Վարանիլ, շուարիլ, խուճապիլ, շփոթիլ.

Որ յունաւն առանձին բանիւքն (յատկութեամբ լեզուի) վարըանիցն, ընթերցեալ զթարգմանեալսն ըստ հհեբրայեցւոց բանիցն բարբառոյ, շլմորին. (Կիւրղ. ծն.)

(գուցէ գրելի էր Շըմոր". եւ այլն։)