adj.

wisely governing and contenting the peasantry.

adj.

Շէ՛ն պահօղ զշէնս եւ զշինականս.

Աշխարհաշէն՝շինականաշէն ազգն գնունեաց հազարապետ ամենայն երկրին. (Բուզ. ՟Դ. 2։)