adv.

rudely, coarsely, clownishly, boorishly.

adj.

ἁγροικότερος agrestior. Կարի՛ շինական. գեղջկագոյն. վայրաբնակ. անհարթ. յետին սոսկական. վայրենագոյն. անմարդի.

Մովսէս եւ եղիա. մինն նրբալեզու եւ ծանրաձայն, եւ միւսն շինականագոյնքան զբազումս։ Չես աղքատագոյն քան զայրին, եւ ոչ շինականագոյն քան զպետրոս եւ զյովհաննէս։ Զառաջին՝ մեր քաղաքս (անտիոք) էառ զանուն քրիստոնէութեան. իսկ ի ցածութեան հրահանգսն եւ քան զշինականագոյն քաղաքսն վատթար գտանիք. (Ոսկ. մտթ.։)

Գարեղէն հացիւք շինականագունիցն առաջի գնի. (Եփր. աւետար.։)

adv.

Կարի վայրենաբար. անմարդի օրինակաւ. կոպտութեամբ.

Խստագոյնս եւ շինականագոյնս մերձենալ նորա ի նա. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Դ. 30։)