s.

cane-brake, cane-field, fen.

s.

καλαμών, δονακεῖον arundinetum, calametum ἔλος , (որ եւ եղտիւր). palus, (-udis). Եղէգն, եւ եղեգնուտ վայր, ի ցամաքի եւ ի ջուրս. գամըշ, Գամըշլըգ, սազ, սազլըգ, նէյ, նէյիսթան. տե՛ս եւ ԽԱՐՁ.

Նստաւ ի հեռաստանէ ի շամբ մայրեաց. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ։)

Յեզեր շամբին կոգայովտի։ Դիպեցաւ ի շամբս կինճս որսալ հրով։ Զեղերբ մօրին շամբք, եւ բազմութիւն եղեգանց. (Խոր. ՟Գ. 37. 55. 59։)

Գետք եւ շամբք, լիճք. (Պղատ. օրին. ՟Է։)

Ի խաղս եւ ի շամբս գետոյն. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Զպուրակս յոքունց անտառաց շամբից եղեգանց ի հատուածս գոյութեան գրչաց կազմեցից. (Նար. ՟Թ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եղեգնաշամբ, ից

Շամբաթ, թի

Շամբակ, ի

Շամբշաբանեմ, եցի

Շամբշաբար

Շամբշական

Շամբշանք

Շամբշիմ, եցայ

Շամբշութիւն, ութեան

Շամբուշ

Շամբուտ

Voir tout