s.

folly, fury, mania, rage;

fig.

violent passion, love, fury, transport, gallantry, love intrigue;
debauchery, lewdness.

Other definitions containing this entry

Շամբշանք

cf. Շամբշութիւն.


Voir tout

s.

ՇԱՄԲՇՈՒԹԻՒՆ կամ ՇԱՄՇՈՒԹԻՒՆ. οἷστρον oestrum μανία furor, insania εὑήθεια stultitia, ineptia. Շամբշիլն. շամբուշն գոլ. ցնորումն. ուժգին բերումն կամ անյագ ցանկութիւն, եւ խելագարութիւն. անմտութիւն. մոլեգնութիւն. մոլութիւն. աւիւն. եւ Պագշոտութիւն. խենդութիւն. տէլիլիք, սէրսեմլիք, լըլկընլըգ, գուտուրուշ. եւ առսըզլըգ, զէմփարելիք.

Կերակուր եւ ըմպելի, որոյ ամենայն կենդանի ի բնութեան ունելով տռփումն՝ լի շամբշութեամբ. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)

Ո՞չ շամբշութեան (իցէ) ասել, եւ այլն. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Վասն ժամանակին շամշութեան (յաւուրս հալածանաց, եւ այլն). (Ճ. ՟Է.։)

Զբոլորշամբշութիւն ամեհութեան մեր եւ տմարդի վարուց ի բաց մղել. (Մագ. ՟Ձ՟Բ.)

Առ ի յոյժ ցանկականի մոլեգնութեան՝ շամբութեամբ վառեալ էր։ Ըստ շամբշութեան (կամ շամշութեան) առն կնամոլոյ՝ ցանկութեամբ վառեալ ի կղէոպատրա. (Խոր. ՟Ա. 14։ ՟Բ. 20։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շամբշութիւն շամբշութիւնք
accusatif շամբշութիւն շամբշութիւնս
génitif շամբշութեան շամբշութեանց
locatif շամբշութեան շամբշութիւնս
datif շամբշութեան շամբշութեանց
ablatif շամբշութենէ շամբշութեանց
instrumental շամբշութեամբ շամբշութեամբք