ՇԱՄԲՇԱՆՔ կամ ՇԱՄՇԱՆՔ. cf. ՇԱՄՇՈՒԹԻՒՆ. μανία furor, insania.

Շամբշելոյն սուր առեալ, եւ յանձին արարեալ՝ շամբշանացն բուժի. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 26։)

Մաքսիմոս դատաւոր ասէ, յայտ արարեր զշամշանսքո, զի խաչելոյ երկիր պագանես. (Ճ. ՟Ա.։)